Pay per click (PPC) Reklamy

Získajte pôsobenie značky na vysokej úrovni vďaka PPC a prilákajte viac potenciálnych zákazníkov

Možnosti digitálneho marketingu sa menia a mnohé spoločnosti hľadajú rýchle a efektívne spôsoby, ako umiestniť svoje značky pred zákazníkov s vysokou mierou návratnosti invsetícií. Zvýšte viditeľnosť svojho vyhľadávača a získajte okamžité výsledky so službami správy PPC od Pome Studia.

Využite marketing s Pay Per Click (PPC) a výhody možnosti vyhľadávania klientov

Pome Studio je dôveryhodným lídrom v internetovom marketingu s Pay Per Click. Naša spoločnosť zaoberajúca sa reklamou s Pay Per Click spolupracuje s klientmi z rôznych oblastí s cieľom zvýšiť počet potenciálnych zákazníkov, zvýšiť povedomie o značke a dosiahnuť svoje ciele.

V priebehu rokov naša reklamná agentúra pochopila podstatu a dôležitost Pay Per Click a to v tom smere, ako efektívne funguje pre rôzne odvetvia bussinesov a čo to znamená zabezpečiť online úspech. Ak si stále nie ste istí, či je PPC tým správnym reklamným modelom pre vašu spoločnosť, naša reklamná agentúra na správu PPC je tu, aby vám pomohla.

Zistite, čo je PPC a preskúmajte mnoho spôsobov, ako môže reklama PPC posunúť vaše podnikanie do nových výšin. Začnite svoju kampaň s PPC ešte dnes s pomocou odborníkov na internetový marketing spoločnosti Pome Studio s PPC.

Čo je PPC a ako to funguje?

Rozšírte svoje podnikanie pomocou optimalizácie kampaní pre platené vyhľadávanie

Čo je to PPC?

Marketing s Pay Per Click je model plateného vyhľadávania, ktorý sa používa na budovanie povedomia o značke, propagáciu ponuky značky a okamžité získanie pozornosti od konkrétnych skupín publika. Pri PPC inzerenti platia iba vtedy, ak používateľ klikne na PPC reklamy – odtiaľ pochádza názov Pay Per Click.

 Pri pomyslení na Pay Per Click sa ľudom zvyčajne vybaví práve Google PPC. PPC však presahuje rámec stránok s výsledkami vyhľadávacieho nástroja Google (SERP) a Reklamnú sieť Google. Stránky ako YouTube, Facebook, Pinterest a LinkedIn, taktiež používajú Pay Per Click.

PPC umožňuje obchodníkom strategicky umiestňovať reklamy na rôzne online marketingové platformy, aby ich produkty a služby boli na cieľovom trhu dobre viditeľné. To znamená, že reklamy, ktoré vidíte na webe, sú reklamy s platbou za kliknutie.

Aké sú rôzne typy PPC reklám?

Teraz, keď už rozumiete čo znamená Pay Per Click, ďalším krokom je porozumieť rôznym typom PPC marketingových kampaní, ktoré vám môžu pomôcť vybudovať vašu online prezentáciu a propagovať vaše služby správnemu publiku. Naša reklamná agentúra s PPC úzko spolupracuje s vaším tímom, aby určila vhodné PPC reklamy.

V závislosti na vašich cieľoch máte k dispozícii rôzne typy reklám s PPC:

U

Hladač Reklamy

Reklama vo vyhľadávaní je najbežnejšou formou plateného marketingu vo vyhľadávaní. Reklamy vo vyhľadávaní sa zobrazujú potenciálnym zákazníkom, ktorí už hľadajú online ponuky vášho odvetvia alebo značky. Tieto reklamy s platbou za kliknutie sú vhodné pre krátke predajné cykly alebo jednorazové propagačné kampane. Naša firma zaoberajúca sa reklamou s platbou za kliknutie odporúča inzerciu vo vyhľadávaní firmám, ktoré chcú získať silných a kvalitných potenciálnych zákazníkov.

Grafické Reklamy

Grafická reklama je známa svojou účinnosťou pri oslovovaní viac ako 90 percent online používateľov. Grafické reklamy sa zobrazujú na partnerských webových stránkach Google a sú zacielené na ľudí, ktorí navštívili stránky súvisiace s odvetvím. Grafická reklama maximalizuje fotografie a texty, aby upútala pozornosť online používateľov a primäla ich, aby konali. Naša reklamná agentúra s platbou za kliknutie odporúča grafickú reklamu spoločnostiam s dlhými predajnými cyklami a špecializovanými alebo luxusnými zákazníkmi.

Sociálne Reklamy

Platená reklama na sociálnych sieťach je najrýchlejšie rastúcim segmentom reklamných služieb s platbou za kliknutie. Sociálne reklamy sa zobrazujú na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook, LinkedIn a Twitter. Fungujú na princípe získavania potenciálnych zákazníkov hlavne na základe ich koníčkov, socialnych sietí, záujmov a ďalších druhotnych faktorov. Reklama na sociálnych sieťach je vhodná pre značky s aktívnou prítomnosťou na sociálnych sieťach a pre vysoko zacielených zákazníkov.

Remarketingové Reklamy

Remarketing je jedným z najlepších spôsobov, ako osloviť zákazníkov s vysokou mierou konverzie a zdvojnásobiť svoje obraty. Remarketingové reklamy pripomínajú ľuďom, ktorí už navštívili váš web, aby sa vrátili a prinútili ich ku konverzii. Na rozdiel od reklamy vo vyhľadávaní je remarketing relatívne lacnejší, pretože je tu nižšia konkurencia a vysoko cielené segmenty zákazníkov. Pome Studio využíva inteligentné PPC reklamné formáty a rozšírenia na dosiahnutie významných výsledkov s vašou PPC kampaňou.

Reklamy v Nákupoch Google

Reklamy v Nákupoch Google sa zobrazujú na karuseli nad hlavnými výsledkami vyhľadávania Google alebo vedľa nich, čo potenciálnym zákazníkom umožňuje zobraziť produkty a ceny v SERP Google ešte predtým, než kliknú na webovú stránku kohokoľvek. Naša PPC agentúra odporúča Nákupy Google firmám elektronického obchodu s veľkým objemom produktov, ktorých cieľom je osloviť zákazníkov s jasným nákupným zámerom.

Reklamy In-Stream

Reklamy In-stream sa nazývajú aj reklamy YouTube. Ide o reklamy s Pay Per Click, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania YouTube, vo videách YouTube a u partnerov pre video v Obsahovej sieti. Reklamy YouTube prezentujú vašu značku jedinečným a zapamätateľným spôsobom. Nedávno Facebook spustil reklamy in-stream, ktoré spoločnostiam umožňujú umiestňovať reklamy do najlepších slotov a prirodzených prestávok vo video obsahu.

Sponzorované propagace služby Gmail (GSP)

Propagácie sponzorované službou Gmail sú efektívnym spôsobom generovania potenciálnych zákazníkov s priamou odozvou. GSP vám umožňuje osloviť zainteresovaných potenciálnych zákazníkov priamo v ich doručenej pošte. Na rozdiel od reklám YouTube má GSP funkciu click-to-call, ktorá umožňuje potenciálnym zákazníkom priamo vám zavolať a uskutočniť konverziu v ktoromkoľvek bode vášho predajného lievika. Naša PPC spoločnosť nastaví váš GSP tak, aby maximalizoval jeho schopnosti zacielenia a generoval vysokokvalitné kliknutia.

Reklamy miestnych služieb

Reklamy miestnych služieb sa riadia modelom platby za potenciálneho zákazníka. To znamená, že nemusíte platiť za kliknutia, ktoré nevedú k potenciálnym zákazníkom. Inzercia miestnych služieb sa vzťahuje len na niekoľko trhov vrátane spoločností HVAC, elektrikárov, inštalatérov a zámočníkov. Naša PPC firma spolupracuje s miestnymi poskytovateľmi služieb, aby sa ich podnikanie stalo viditeľnejším pre ich cieľové demografické skupiny.

Amazon PPC reklamy

Amazon reklama je jednou z čoraz populárnejších PPC služieb v online prostredí. Reklamy Amazon PPC umožňujú predajcom Amazonu vytvárať povedomie o značke, zvyšovať predaj a zvyšovať návštevnosť obchodu umiestnením sponzorovaných reklám na kľúčové miesta platformy. V Pome Studio využívame technické znalosti a odborné znalosti našich PPC expertov na organizáciu vašich Amazon PPC kampaní a zvýšenie vašej ziskovej marže.

Ako funguje PPC marketing?

PPC reklama je marketingová taktika založená na kľúčových slovách. Služby správy PPC kampaní, ako je Adwords, priraďujú hodnotu rôznym hľadaným výrazom a frázam na základe ich objemu vyhľadávania, náročnosti a úrovne konkurencie. Čím viac inzerentov súťaží o to isté kľúčové slovo, tým vyššia je cena kľúčového slova.

Marketingové platformy, ako napríklad domovská stránka Google, majú obmedzené reklamné priestory s Pay Per Click na Google. Preto musíte bojovať, aby ste si nárokovali svoje miesto PPC. Inzerenti nemôžu jednoducho zaplatiť viac, aby zvýšili viditeľnosť svojich Pay Per Click reklám Google.

Google pay per click a ďalšie PPC reklamy sú predmetom reklamnej aukcie. Týka sa to automatizovaného procesu používaného vyhľadávacími nástrojmi na určenie relevantnosti a platnosti reklám, ktoré sa zobrazujú na ich SERP. Musíte zabezpečiť, aby vaše reklamy s Pay Per Click Google mali dobré skóre kvality, aby ste zvýšili pozíciu svojej reklamy a znížili cost per click (CPC).

Ak chcete získať dobré skóre kvality, vaše Pay Per Click reklamy musia byť relevantné pre vašu cieľovú skupinu klientov, musia obsahovať hodnotné kľúčové slová, dosahovať vysoké miery prekliknutia (CTR) a privádzať potenciálnych zákazníkov na vstupnú stránku optimalizovanú pre SEO.

Nemáte čas vykonať PPC audit a spustiť kampaň s Pay Per Click? Zverte svoje PPC služby našej spoločnosti zaoberajúcej sa správou Pay Per Click a nechajte nás urobiť technickú prácu za vás.

Pomôžeme vám zlepšiť vaše skóre kvality a generovať viac online výnosov

V Pome Studio určujeme vaše ciele PPC marketingu vo vyhľadávačoch (SEM), identifikujeme metriky vašich PPC kampaní a vytvoríme Pay Per Click štruktúru vašich kampaní, aby ste priviedli nových návštevníkov na váš web a znížili vaše náklady na správu PPC.

Pome Studio vám pomôže orientovať sa v technických aspektoch PPC a efektívne ju integrovať s vašimi SEO a online marketingovými kampaňami. Staňte sa partnerom Pome Studia pre správu platieb a využívajte výhody služieb PPC reklamy.

Prečo funguje PPC marketing pre vašu firmu?

Zvýšte rozpoznanie svojej značky a rýchlo ju dostaňte do povedomia ľudí

Reklama s platbou za kliknutie je neuveriteľne výkonná stratégia digitálneho marketingu na zvýšenie konverzií a maximalizáciu návratnosti investícií. Služby správy Pay Per Click založené na údajoch vytvárajú cenné príležitosti na prepojenie vašej značky so zákazníkmi a zvýšenie zisku.

Tu sú hlavné výhody investovania do PPC reklamných služieb:

N

Nízka bariéra vstupu

Marketing v platenom vyhľadávaní ponúka podrobného sprievodcu, ktorý obchodníkom a začiatočníkom pomôže začať s tvorbou reklamy. Aj keď zaostávate za svojimi konkurentmi o desaťročie v získavaní služieb s platbou za kliknutie, svoju kampaň môžete spustiť okamžite s pomocou Pome Studia na správu PPC.

Vylepšená viditeľnosť značky

Investovanie do služieb správy PPC je spoľahlivý spôsob, ako dostať svoje produkty a služby na miesta, kde trávia čas vaši cieľoví zákazníci. Pay Per Click reklama slúži na oslovenie potenciálnych zákazníkov v úvodnej fáze marketingového lievika a získava viac zákazníkov s vysokou mierou konverzie, a tak vytvorí širšie povedomie o vašej značke.

Zameranie sa na cieľovú skupinu ľudí

Poskytujte svojim ideálnym zákazníkom cielené správy na základe ich PPC, online aktivít a preferovaných platforiem. Služby s Pay Per Click uprednostňujú najrelevantnejšie publiká v čase, keď je pravdepodobné, že sa rozhodnú nakupovať. Okrem toho vám Pay Per Click umožňuje spojiť sa so špecifickými skupinami zákazníkov na základe pohlavia, vekovej skupiny, lokality a ďalších demografických údajov.

Rýchle výsledky

Jednou z najväčších výhod reklamných služieb s PPC je, že po spustení kampane môžete získať okamžité výsledky. Keď Pome Studio nastaví vašu Pay Per Click kampaň, výsledky uvidíte v priebehu dňa. Majte však na pamäti, že prvé tri mesiace zvyčajne slúžia ako testovacie obdobie. To znamená, že ak chcete dosiahnuť priaznivejšie výsledky, musíte získať cenné údaje a neustále zlepšovať celkovú výkonnosť kampane.

Rýchle experimentovanie

A/B testovanie Pay Per Click reklám je neoddeliteľnou súčasťou vašej reklamnej kampane. Naši experti vytvárajú a optimalizujú rôzne verzie vašich Pay Per Click reklám, aby overili, ktorú kampaň spustiť, aby generovali čo najvyšší konverzný pomer.

Jednorazové propagačné kampane

Nemáte rozpočet na implementáciu prebiehajúceho úsilia v oblasti digitálneho marketingu? Služby s Pay Per Click vám umožňujú spustiť jednorazové propagačné kampane a spustiť krátke predajné cykly. Reklama s platbou za kliknutie je nákladovo efektívny spôsob, ako predstaviť svoje nové produkty a služby na online trhu a oddeliť PPC kampane podľa priority.

Okamžitá a konzistentná prevádzka

Správa PPC efektívne spolupracuje so SEO pri zvyšovaní expozície značky a pri riadení cielenej návštevnosti vašich webových stránok. Pay Per Click je najrýchlejší spôsob, ako spustiť platené kampane vo vyhľadávaní, odštartovať marketingové úsilie a získať kliknutia a okamžitú návštevnosť od zainteresovaných zákazníkov.

Expanzívne trakčné kanály

Rôzne online platformy využívajú model platenej reklamy vo vyhľadávaní, aby sa dostali do rozsiahlej siete spotrebiteľov. Vďaka reklamným službám s Pay Per Click môžete využiť rôzne marketingové kanály na propagáciu svojej značky a osloviť veľké množstvo ľudí na internete.

Sledovatelné údaje

PPC reklamné služby poskytujú meratelné údaje, čím eliminujú dohady pri sledovaní kampaní a reportovaní. Služba Google Analytics automaticky sleduje metriky vašej kampane, ako sú zobrazenia, kliknutia a konverzie, aby vám poskytla jasný obraz o výkonnosti kampane s Pay Per Click.

Celkové prispôsobenie

Porazte konkurenciu pomocou vlastných, vysoko relevantných kampaní Google s platbou za kliknutie, ktoré oslovia vaše cieľové publikum. PPC vám poskytuje prístup k množstvu marketingových údajov na optimalizáciu výkonu vašej reklamy. Vyberte každý aspekt svojej kampane s Pay Per Click z kľúčových slov, zacielenia na publikum, umiestnení a dokonca aj konkrétnych PSČ, v ktorých chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali.

PPC marketingové služby

Vytvárajte presvedčivé reklamy, ktoré generujú merateľnú návratnosť

Výskum a analýza kľúčových slov

Pomes Studio využíva nespočetné množstvo nástrojov na pochopenie správania vašich zákazníkov pri vyhľadávaní a predpovedanie kľúčových slov, ktoré pravdepodobne zadajú do vyhľadávacieho poľa. Identifikujeme vaše cieľové kľúčové slová a kategorizujeme ich na základe relevantnosti v odvetví, objemu vyhľadávania a konkurencie. Očakávajte, že naši špecialisti na platené vyhľadávanie budú neustále aktualizovať váš zoznam kľúčových slov, aby zachytili záujem a zámery vášho cieľového publika.

i

Optimalizácia konverzie vstupnej stránky

Vytvárame silné titulky, využívame vysokovýkonné kľúčové slová, vytvárame pútavý obsah a na vaše vstupné stránky umiestňujeme jasné výzvy na akciu (CTA). Pome Studio integruje SEO s osvedčenými postupmi PPC, aby prinútila online používateľov vykonať požadovanú akciu.

Správa Pay Per Click

Staňte sa partnerom Pome Studia a priveďte na svoje web stránky okamžitú kvalifikovanú návštevnosť bez stresu a problémov. Staráme sa o všetko od výskumu a analýzy kľúčových slov, stratégie kanálov a spustenia PPC kampaní až po monitorovanie a A/B testovanie Pay Per Click reklám. Vyberte si našu PPC Agentúru a získajte kampane zamerané na konverzie, ktoré zodpovedajú vášmu rozpočtu.

Platená inzercia vo vyhľadávaní

Využite PPC služby našej agentúry pre platené vyhľadávanie a umiestnite svoju značku na začiatok výsledkov vyhľadávania. Špecialisti na platené vyhľadávanie spoločnosti Thrive optimalizujú vaše stratégie zacielenia reklám, určujú kľúčové slová s vysokou hodnotou, vyvíjajú stratégie ponúk PPC a sledujú vašu návratnosť investícií. Tieto postupy umožňujú našej Pay Per Click reklamnej agentúre zlepšiť vaše skóre kvality, CTR a podiel zobrazení.

Testovanie rozdelenia reklám A/B

Naša  Pay Per Click agentúra pre správu nastavuje porovnávanie kampaní na testovanie účinnosti vašich reklám. Vytvárame rôzne variácie prvkov vašej stránky, ako je rozloženie, obrázok, nadpis a výzva na akciu, aby sme určili, ktorá verzia Pay Per Click reklám prinesie najlepšie výsledky. Výsledky rozdeleného testu usmerňujú našu PPC firmu pri optimalizácii vašich ďalších kampaní v platenom vyhľadávaní a zlepšovaní celkovej výkonnosti PPC.

Optimalizácia konverzného pomeru (CRO)

Zachyťte svojich cieľových zákazníkov v správnom čase a na správnej platforme a presuňte ich na koniec predajného lievika. Naša PPC agentúra píše presvedčivé PPC reklamy, testuje návrhy vašich cieľových stránok a vyvíja užívateľsky prívetivé formuláre na získavanie potenciálnych zákazníkov, aby ste zvýšili vaše skóre kvality a mieru konverzie. Zavolajte teraz do našej agentúry pre platené vyhľadávanie a dovoľte nám, aby sme vám pomohli zvýšiť váš zisk bez zvýšenia vašich výdavkov na reklamu.

Správa Bing a Google Ads

Oslovte svojich ideálnych zákazníkov vo vyhľadávačoch, aby ste získali vyššiu návštevnosť a online výnosy. PPC špecialisti Pome Studia vykonávajú hĺbkové PPC audity, aby zabezpečili, že sa vaše produkty a služby dostanú k vašim segmentom cieľového publika. Optimalizujeme vaše PPC reklamy pre každú platformu, zlepšujeme vaše zacielenie SEM a využívame rozšírenia o odkazy na stránky, aby ste dosiahli vyššiu mieru zapojenia.

Reklama na sociálnych sieťach

Približne 54 percent online používateľov využíva stránky sociálnych médií na prieskum produktov. Investujte do reklamných služieb s platbou za kliknutie, aby ste zlepšili povedomie o svojej značke, znížili náklady na marketing a udržali si prehľad o svojich potenciálnych zákazníkoch. Naši špecialisti na platbu za kliknutie určujú vaše cieľové publikum, analyzujú jeho správanie na sociálnych sieťach a využívajú obrázky, videá a texty na zlepšenie dosahu vašich zákazníkov a zapojenia značky.

Nextdoor Advertising

Naša spoločnosť zaoberajúca sa správou platieb za kliknutie využíva inzerciu Nextdoor na prepojenie vašej značky s vašimi miestnymi zákazníkmi a zvýšenie konverzií vášho predajného lievika. Uplatňujeme a spravujeme vašu obchodnú stránku Nextdoor, vytvárame profesionálne reklamy prispôsobené vašim zákazníkom a vytvárame vstupnú stránku venovanú návštevnosti webu z Nextdoor. Naši špecialisti na platby za kliknutie majú tiež zavedený analytický a merací systém na sledovanie vašich metrík a zlepšenie výsledkov vašich kampaní.

Remarketingové kampane

Zacieľte na konkrétne segmenty návštevníkov a získajte nákladovo efektívnejšie výsledky z remarketingu. Naša agentúra pre správu PPC identifikuje vaše najvýkonnejšie kampane, vytvorí remarketingové reklamy pre zákazníkov s vysokou hodnotou a osloví návštevníkov stránok, ktorí už prejavili nákupný zámer. Nastavili sme optimálny limit frekvencie pre vaše remarketingové kampane, aby sme obmedzili počet zobrazení PPC reklám tej istej osobe a znížili vaše marketingové náklady.

Amazon PPC

Zvýšte svoju ziskovú maržu na Amazone pomocou reklám na produkty Amazon a videoreklám, ktoré upútajú pozornosť online nakupujúcich. Používame náš vlastný systém na správu reklamy Amazon Artificial Intelligence (AI), ktorý vám pomôže osloviť zainteresovaných kupujúcich, zvýšiť predaj a získať maximálnu návratnosť investícií. Naša PPC reklamná agentúra maximalizuje typy zhody kľúčových slov a negatívne kľúčové slová, štruktúruje vaše Amazon PPC kampane podľa kategórie produktov a prispôsobuje vaše výdavky na reklamu na základe výkonnosti produktov.

Reklamy na YouTube

Vytvorte nezabudnuteľné reklamy na YouTube a spojte sa s potenciálnymi klientmi prostredníctvom cielenejšieho prístupu k videomarketingu YouTube. Naša PPC správcovská spoločnosť skúma pokročilé možnosti zacielenia na YouTube, nastavuje videoremarketingové kampane a do vašich reklám in-stream zahŕňa prvok prekvapenia. Vytvárame reklamy na YouTube, ktoré rozprávajú vaše jedinečné príbehy a oslovia vaše cieľové publikum.

Prečo je Pay Per Click reklama skvelá investícia?

Dosiahnite svoj cieľový trh s PPC reklamami, ktoré konvertujú

Štúdie ukazujú, že 50 percent spotrebiteľov, ktorí prichádzajú na stránky maloobchodu z reklám s platbou za kliknutie, má väčšiu pravdepodobnosť konverzie ako tí, ktorí prišli z organického odkazu.

Je to preto, že viac ako 75 percent ľudí verí, že PPC reklamy uľahčujú hľadanie informácií, ktoré potrebujú.

Bez robustnej marketingovej stratégie plateného vyhľadávania prichádzate o možnosti konverzie a okamžitú viditeľnosť na platformách digitálneho marketingu. Nezaostávajte za konkurenciou v digitálnom marketingu. Tu je viac dôvodov, prečo je partnerstvo s našou agentúrou plateného vyhľadávania prospešné pre váš úspech:

 

  • Prvé tri príspevky na SERP získavajú 46 percent kliknutí (WordStream).
  • Google získava viac ako 167 miliárd vyhľadávaní mesačne (Search Engine Land)
  • PPC nevyžaduje neustálu údržbu a pozornosť
  • Platené vyhľadávanie umožňuje lepšie sledovanie
  • Kliknutia PPC konvertujú 1,5-násobkom miery kliknutí v organickom vyhľadávaní (Moz)
  • SEM vám umožňuje zacieliť na miestne komunity online

Má vaša spoločnosť zavedenú stratégiu PPC marketingu? Pome Studio je tu, aby vás previedlo správnymi rozhodnutiami o reklame pre vašu značku. Spájame vašu víziu s našimi odbornými znalosťami o platenom marketingu vo vyhľadávaní, aby sme zvýšili vaše predajné príležitosti a generovali rýchle marketingové výhry.

Nečakajte, kým stratíte zákazníkov v prospech konkurencie. Teraz je ten najlepší čas na spoluprácu s Posme Studio pre správu PPC a rozhýbanie vašich potenciálnych zákazníkov a konverzií.

Ste pripravení stať sa partnerom našej Pay Per Click Reklamnej Agentúry?

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je to PPC?

PPC je skratka pre pay-per-click. Je to taktika digitálneho marketingu a nakupuje webovú návštevnosť vašich webových stránok. Vy, inzerent, zaplatíte malý poplatok vždy, keď používateľ klikne na jednu z vašich reklám. Reklama vo vyhľadávačoch je najpopulárnejšou formou PPC. Mnoho iných platforiem, ako napríklad gigant sociálnych médií Facebook, však teraz ponúka modely PPC reklám. Svoju spoločnosť môžete propagovať vo výsledkoch vyhľadávania, na webových stránkach a na platformách sociálnych médií. PPC reklamy môžu obsahovať text, obrázky a video.

Bude môj cieľový trh klikať na moje reklamy?

Reklamy, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania, sú zacielené na konkrétne publikum a často získavajú takmer polovicu všetkých kliknutí na stránku. Používatelia, ktorí kliknú na platené reklamy, sú zvyčajne pripravení urobiť rozhodnutie, a preto je pravdepodobnejšie, že si kúpia produkt alebo službu v porovnaní s organickým návštevníkom. S PPC reklamami sú vaše reklamy zacielené na online používateľov, ktorí hľadajú váš typ podnikania. To môže mať významný vplyv na váš hospodársky výsledok.